Profesyonel Yabancı Dil Çeviri Hizmetleri

Uluslararası işletme ve kurumların küreselleşmesi, bu kuruluşların bir çok dil ve lehçede iletişim kurmaları ihtiyacını doğurur. Bir mesajın karşı kültür tarafından net bir şekilde anlaşılması ve benimsenmesi için profesyonel çevirmenlerce incelenmesi gerekir. Yabancı dil hizmetlerinde lider New York merkezli Rennert Çeviri Grubu, vermek istediğiniz mesajın her zaman doğru ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

Rennert Çeviri Grubu aşağıda belirtilen özellikleri de içeren, uluslararası işletme ve kuruluşların iletişimini kolaylaştıran birçok dili bünyesinde toplayan "tek kaynaklı bir dil şirketidir":

 • Pazarlama araçları, pazar araştırma anketleri, videolar, internet sayfaları, multimedya sunumları ve uzmanlık işletmeleri, sınai, tıbbi, finansal, hukukî, eğitsel ve kişisel belgelerin çevirisini de içeren eksiksiz işletme çevirisi. Birçok dil ve lehçede en karışık kelimelerin bile üstesinden gelebiliriz.   
 • Konferanslar, insan kaynakları toplantıları, ifadeler, mahkemeler, iş toplantıları, tıbbi randevular, ticaret fuarları, turizm ve kişisel etkinlikler için ardıl tercüme ve eşzamanlı tercüme hizmetleri.
 • İnternet sitesi içeriğinizi yaygınlaştırmak ve uluslararası ve çok dilli internet trafiğinde kendinize yer edinmek için internet sitesi çevirisi ve yerelleştirme hizmetleri.
 • Yazılım ve oyunların uluslararası kullanımı için yazılım çevirisi hizmeti.
 • Quark, InDesign, FrameMaker, PageMaker, PowerPoint, Word ve diğer yazılımlar için temel dillerde ve birçok yabancı dilde grafik ve çoklu ortam tasarımını da içeren masaüstü yayıncılık hizmeti.
 • Bitirilmiş ürünlerin birçok biçimde sunulduğu film, video ve ses kayıtları için voice over, dublaj anlatım ve altyazı hizmeti. 
 • Telefon tercümanlığı, tecrübeli tercümanlarımız telefon görüşmelerinizde size doğru ve zamanında tercüme hizmeti vereceklerdir.
 • İş başvurusunda bulunan adayların dil becerilerini değerlendirmeye ihtiyaç duyan insan kaynakları yöneticileri için dil becerisi testi ve değerlendirmesi hizmeti.
 • Yabancı dil ve İngilizce video kasetlerin, ses kasetlerinin ve CD’lerin Transkripsiyonu
 • Çevirisi yapılan belgelerin incelenmesi ve onayı hizmeti
 • Marka isimlerinde kültürel uyumun değerlendirilmesi.
 • Uluslararası iş projeleri için kültürler arası iletişim danışmanlığı hizmeti.
İsteğe göre çevirileriniz resmi olarak onaylanır. Rennert İki Dil Çeviri Grubu çevirmenleri gizlilik anlaşması imzalarlar. Biz de bu anlaşmayı müşterilerimizle imzalarız.